HAWAII

เพอร์รี่ ฮาวาย

Category: เฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์ไม้สักหนึ่งในดวงใจของใครหลายคน

ไม้สักเป็นไม้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยงาม ทนทาน และมีราคาที่สูงมากด้วยเช่นกัน คนไทยรู้จักและคุ้นเคยกับไม้สักมานานนับชั่วอายุคน ประโยชน์ของต้นสักนั้นมีกันตั้งแต่ใบ เนื้อไม้ เมล็ด เปลือกที่มีสรรพคุณเป็นสมุนไพรพื้นบ้านใช้รักษาอาการของโรคบางชนิดได้ ลำต้นของสักใช้ในการปลูกเรือนสร้างบ้าน รวมถึงถูกนำไปใช้ในการทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ภายในบ้านเรือน ตั้งแต่โบราณมาเรามีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของชื่อมงคลในสิ่งต่าง ๆ ต้นสักก็เช่นเดียวกัน ด้วยคำว่า ‘สัก’ นั้นไปพ้องเสียงกับคำว่า ‘ศักดิ์’ ที่หมายถึง อำนาจ ความสามารถ กำลัง ฐานะ และคำว่า ….