HAWAII

เพอร์รี่ ฮาวาย

Category: พลังงาน

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ คืออะไร

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ ต้นกำลังที่ใช้สำหรับการเคลื่อนคอมเพรสเซอร์เพื่อมีการดูดรวมทั้งอัดน้ำยาในสถานะแก๊สดังได้กล่าวถึงแล้วนั้น จำนวนมากจะใช้มอเตอร์เป็นตัวเคลื่อน จะมีอยู่บ้างที่ใช้เครื่องจักรเป็นตัวขับ ดังเช่นว่า แอร์รถยนต์ แอร์รถยนต์โดยสาร ฯลฯ คอมเพรสเซอร์ที่ใช้มอเตอร์เป็นตัวเคลื่อน บางเวลาเรียกรวมกันว่า มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

จุดเด่นของโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ เป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้ ไม่ว่าบ้านหลังไหนก็ต้องการใช้ไฟโซล่าเซลล์กันทั้งหมดเพราะเหตุว่าช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากรวมทั้งยังเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมอีกด้วย หลักการทำงานของไฟโซล่าเซลล์นั้น มาจากโซล่าเซลล์ที่เป็นตัวให้แสงสว่างของหลอดไฟฟ้า โดยจะการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นกำลังไฟฟ้าแล้วเก็บไว้เพื่อรอคอยขณะที่ถูกประยุกต์ใช้ถัดไป