HAWAII

เพอร์รี่ ฮาวาย

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ คืออะไร

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ คืออะไร

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ ต้นกำลังที่ใช้สำหรับการเคลื่อนคอมเพรสเซอร์เพื่อมีการดูดรวมทั้งอัดน้ำยาในสถานะแก๊สดังได้กล่าวถึงแล้วนั้น จำนวนมากจะใช้มอเตอร์เป็นตัวเคลื่อน จะมีอยู่บ้างที่ใช้เครื่องจักรเป็นตัวขับ ดังเช่นว่า แอร์รถยนต์ แอร์รถยนต์โดยสาร ฯลฯ คอมเพรสเซอร์ที่ใช้มอเตอร์เป็นตัวเคลื่อน บางเวลาเรียกรวมกันว่า มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

ซึ่งจะแบบ่งตามลักษณะองค์ประกอบด้านนอก ได้เป็น 3 แบบ เป็น
– มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบเฮอร์เมติก (Hermatic motor compressor)เป็นแบบที่มีมอเตอร์รวมทั้งคอมเพรสเซอร์ใส่ข้างในตัวบ้าน ( Housing ) ที่เชื่อมปิดมิดชิด ตัวมอเตอร์จะมีสเตเตอร์แล้วก็โรเตอร์ แกนขอโรเตอร์จะต่อกับเครื่องคอมเพรสเซอร์โดยตรง ในส่วนของคอมเพรสเซอร์บางครั้งอาจจะเป็นแบบลูกสูบหรือแบบโรตารีก็ได้ การซ่อมแซมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์อย่างนี้ต้องผ่าเปิดตัวเรือนตรงแนวเดิมที่เชื่อมปิดไว้

– มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบครึ่งหนึ่งเฮอร์เมติก (Semi-Hermatic motor compressor) เป็นแบบที่เมื่อติดอยู่ในระบบมอเตอร์และก็คอมเพรสเซอร์จะใส่อยู่ข้างในตัวบ้านเดียวกัน เหมือนกันกับแบบเฮอร์เมติก แตกต่างกันเพียงแค่สำหรับการถอดซ่อมแซมไม่ต้องผ่าเปิดตัวเรือน ถ้าเกิดเป็นการเสียทางส่วนของคอมเพรสเซอร์ก็สามารถคลายนอตเปิดฝาครอบหัวสูบออกซ่อมแซมได้ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นการเสียทางส่วนของมอเตอร์ก็สามารถคลายนอตเปิดฝาครอบด้านหลังเพื่อถอดเอามอเตอร์ออกมาซ่อมแซมได้ การปิดก็ก็แค่แปลงปะเก็นใหม่ และก็ขันนอตกลับให้แน่นเหมือนเดิม

– มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แอร์แบบแบ่งแยก ( Open motor compressor )เป็นแบบที่คอมเพรสเซอร์แล้วก็มอเตอร์แยกออกมาจากกันโดยเด็ดขาด ในส่วนของคอมเพรสเซอร์จะมีแกนเพลายื่นออกมาการขับเขยื้อนคอมเพรสเซอร์ด้วยมอเตอร์จะใช้สายพานเป็นตัวผลัก การซ่อมแซมมอเตอร์หรือคอมเพรสเซอร์สามารถแยกกันซ่อมแซมเป็นอิสระ แบบอย่างที่เห็นกระจ่างที่สุดของคอมเพรสเซอร์อย่างงี้ก็คือคอมเพรสเซอร์ของแอร์รถยนต์

ที่มา : Plugandgo

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *