HAWAII

เพอร์รี่ ฮาวาย

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)

ทันตกรรมประดิษฐ์เป็นศาสตร์กิ้งก้านหนึ่งที่ช่วยตอบแทนฟันที่สูญเสียไปรวมทั้งขจัดปัญหาฟันที่บอบบางหรือแตกหัก การบูรณะฟัน อวัยวะในโพรงปาก ใบหน้ารวมทั้งขากรรไกร ด้วยสิ่งของประเภทต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้น ให้คงไว้ซึ่งการทำงาน ความสบายสบาย แล้วก็ความงดงามของช่องปาก โดยการบูรณะฟันธรรมชาติ ตอบแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ซึ่งมีวิธีการต่างๆดังต่อไปนี้

ครอบฟัน
ครอบฟัน ใช้ครอบบนฟันจริง ปรับแก้รูปร่างและสีให้มีความสวยสดงดงาม เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง ใช้เป็นตัวยึดสะพานฟัน และใช้เพื่อครอบบนรากฟันเทียม ครอบฟันมีลักษณะเสมือนฟันตามธรรมชาติ

ครอบฟัน เป็นกระบวนการบรูณะฟันธรรมชาติ ที่สูญเสียเนื้อฟันที่ดีออกไปมากเกินกว่าจะสามารถรักษาด้วยวิธีอื่นๆเป็นต้นว่าการอุดฟัน ทำ Inlays หรือ Onlays ได้ ควรทำ ครอบฟัน เพื่อคงสภาพเนื้อฟันที่เหลืออยู่ไว้และก็ชดเชยส่วนที่สูญเสียไป ในการทำ ครอบฟัน จำต้องกรอเนื้อฟันออกเพื่อการยึดติดของครอบฟัน

ครอบฟันมีหลายหมวด อย่างเช่น ครอบฟันทั้งซี่ (Full Veneer Crown) แล้วก็ชนิดปกคลุมเพียงเล็กน้อย (Partial Veneer Crown)

ฟันสุดที่รักษารากฟันมาแล้วส่วนมากเนื้อฟันที่ดีจะเหลือน้อยแล้วก็ฟันจะบอบบางกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดการแต่ว่าหักได้ง่าย จำเป็นต้องเสริมความแข็งแรงของฟันด้วยวิธีการทำครอบฟันร่วมกับแนวทางการทำ เดือยฟัน (Post and Core) ฟันที่มีขนาดเล็ก ได้แก่ ฟันหน้าและฟันกรามน้อย ภายหลังรักษารากฟันมาแล้ว ควรที่จะทำเดือยฟันร่วมกับแนวทางการทำครอบฟัน ส่วนฟันกรามใหญ่ที่มีเนื้อฟันดีล้นอยู่มากมายแค่อุดโพรงฟันแล้วจึงทำครอบฟันก็พอเพียง

สะพานฟัน
สะพานฟัน แนวทางการทำสะพานฟัน ด้วยการตำหนิดยึดครอบฟันบนฟันซี่ข้างเคียงแล้วก็เชื่อมต่อด้วยฟันปลอมระหว่างครอบฟันที่ใช้ตอบแทนฟันที่สูญเสียไป เป็นอีกขั้นตอนการหนึ่งทางทันตกรรมที่ช่วยตอบแทนฟันที่สูญเสียไปแบบติดแน่นถาวร

สะพานฟันใช้ชดเชยฟันครั้งสูญเสียไปและก็เป็นตัวเชื่อมครอบฟันที่เกาะยึดบนฟันซี่ข้างเคียง เป็นลู่ทางหนึ่งทางทันตกรรมในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยการใช้ครอบฟันลอย (pontic)

คุณค่าของสะพานฟัน
ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงการรับแรงบดบดที่มากเกินไปของฟันซี่ข้างๆ
ช่วยทำให้หลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นกับการล้มของฟันซี่ข้างๆมายังช่องว่าง
ช่วยรักษาตำแหน่งและก็รูปแบบการทำงานของฟันให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ช่วยรักษาการสบฟันให้เป็นไปตามธรรมดา
ช่วยทำให้สามารถมีรอยยิ้มที่งามได้ดังเดิม
ช่วยทำให้สามารถมีการบดเคี้ยวรวมทั้งการออกเสียงที่ดีได้ตามเดิม
ช่วยรักษารูปหน้าให้เป็นไปตามธรรมดา
ช่วยแบ่งกระจัดกระจายแรงบดบดให้เป็นไปตามธรรมดา

ประเภทของสะพานฟัน

สะพานฟันแบบปกติ
สะพานฟันแบบปกติจะประกอบด้วยครอบฟันจำพวกต่างๆสุดแต่สิ่งที่มีความต้องการของคนไข้ ซึ่งจะมีครอบฟันลอย (Pontic) ที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไปเป็นตัวเชื่อมครอบฟันที่ยึดติดบนฟันซี่ข้างๆ วิธีการทำครอบฟันจำพวกนี้ได้รับความนิยมทำกันโดยทั่วไป

สะพานฟันแบบมีเครื่องยึดเหนี่ยวด้านเดียว (Cantilever Bridges)
สะพานฟันจำพวกนี้จะมีฟันซี่ข้างเคียงเพียงแต่ซี่เดียวที่ใช้สำหรับการเกาะยึดสะพานฟัน

สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์ (Maryland Bridges)
สะพานฟันแบบแมรี่แลนด์ (Maryland bridge) หรือ สะพานฟันที่ยึดด้วยวัสดุเรสิน (Resin-bond bridge) นั้น เป็นการทำสะพานฟันที่มีแกนโลหะแล้วก็มีโลหะลักษณะคล้ายปีกที่ใช้ยึดติดข้างหลังของฟันข้างๆ

ชนิดของวัสดุที่ใช้ในการทำสะพานฟัน

ข้างๆ ชนิดของวัสดุที่ใช้เพื่อการทำสะพานฟัน
1. สะพานฟันที่มีครอบฟันแบบเซรามิกแล้วก็โลหะ
2. สะพานฟันที่ประกอบด้วยครอบฟันแบบเซรามิกล้วน
3. สะพานฟันที่ประกอบด้วยครอบฟันแบบโลหะล้วน (ทองคำ)

สะพานฟันประเภทเซรามิกผสมโลหะ และก็แบบเซรามิกล้วนนั้นจะมีชีวิตชีวาที่เหมือนฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์มักจะชี้แนะให้ผู้เข้ารับบริการเลือกใช้สะพานฟันแบบเซรามิกผสมโลหะสำหรับการทดแทนฟันกรามซึ่งใช้เพื่อการบดเคี้ยว และก็แบบเซรามิกล้วนในการทดแทนฟันหน้า ซึ่งสะพานฟันแบบเซรามิกล้วนจะให้ความใส สวย ราวกับฟันตามธรรมชาติ ส่วนสะพานฟันแบบโลหะล้วนนั้นจะมี่ความแข็งแรงรวมทั้งทนมากที่สุด เพราะว่าไม่มีการบิ่นหรือ แตกราวกับเซรามิก trendysmiledental.com คลินิกจัดฟันระยอง โปรโมชั่นจัดฟันสุดคุ้มผ่อนสบาย‎ จัดฟันวันนี้มีส่วนลด

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *