HAWAII

เพอร์รี่ ฮาวาย

Category: สุขภาพ

ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน)

ทันตกรรมประดิษฐ์เป็นศาสตร์กิ้งก้านหนึ่งที่ช่วยตอบแทนฟันที่สูญเสียไปรวมทั้งขจัดปัญหาฟันที่บอบบางหรือแตกหัก การบูรณะฟัน อวัยวะในโพรงปาก ใบหน้ารวมทั้งขากรรไกร ด้วยสิ่งของประเภทต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้น ให้คงไว้ซึ่งการทำงาน ความสบายสบาย แล้วก็ความงดงามของช่องปาก โดยการบูรณะฟันธรรมชาติ ตอบแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ซึ่งมีวิธีการต่างๆดังต่อไปนี้