HAWAII

เพอร์รี่ ฮาวาย

Category: รถยนต์

โครงสร้างของเครื่องยกรถในโรงรถ

เครื่องยกรถ 1 เสาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วไปในการซ่อมอู่ซ่อมรถร้านล้างรถ ลองมาดูกันว่าอุปกรณ์นี้เพื่อรองรับเครื่องล้างรถอย่างง่ายนี้มีโครงสร้างและวิธีการทำงานหรือไม่

ทำไมต้องซื้อรถมือสองที่ มารวยมอเตอร์

ปฎิเสธไม่ได้ว่าผู้คนสมัยนี้นั้นใช้รถใช้ถนนกันมากขึ้น ไม่ต่างจากที่กรุงเทพ ถ้ายิ่งต่างจังหวัดนั้นแล้ว ไม่ต้องพูดถึงค่ะ แน่นพอๆกันเลย แต่ถ้ามันมีรถยนต์มันก็สะดวกในการเดินทางเวลาไปไหนมาไหน และถ้ายิ่งต่างจังหวัดด้วยกันแล้ว เดินทางยากแน่นอน ไม่มี รถไฟฟ้าให้เดินทางเหมือนกับในกรุงเทพ